Melodi: Imse vimse spindeln

Klumpe Dumpe Tomte
klättra opp i gran,
ner dråsa' barren,
tomten dråsa' me'.
Ropa' glatt:
Gör ej ett barr, min vän!
Klumpe Dumpe Tomte
klättra' opp igen.


Fjompe Tomte Törstig
sitter på en bar,
vickar på stolen
och i golvet far.
Strax nån fyller
på hans glas och sen
Fjompe Tomte Törstig
klättra' opp igen.

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 3,33

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos