Glädje, vänskap, kamratskap

Melodi: I13 Daltregementes igenkänningssignal.Glädje, vänskap, kamratskap.
Dalkarlars gamla paroll.

Betyg: 5

  

Snapsvisevideos