Melodi: I21 Västernorrlands regementets igenkänningssignal.


I21 :are, fatta nu glasen
och höj dem till första skålen.
Låt oss glädjas och ingen hejdas
när nubben vi tar, gutår, gutår!

Betyg: 5

  

Snapsvisevideos