Melodi: P10 Södermanlands regementes igenkänningssignal.


En subbe med glaset
i handen står
han tänker på de ljuva lår
han tänker, han tänker
han får!

Betyg: 5

  

Snapsvisevideos