Melodi: Kovan kommer, kovan går


Tack feur seupen sum vöir fick,
sum vöir fick, sum vöir fick.
Setter magen ei gutt skick,
ei gutt skick, eigutt skick.
Han slank lalit, lustigt nidar
ginum bein och alle lidar.
Halven geir nuk leike gutt
raser igenum bein och krupp.

 

 

Betyg: 5

 

TaggarSnapsvisevideos