Melodi: Sj, sj gamle vän

Dricka pilsner varje da'
de e' kul å de e' bra
Ja, det borde alla ha,
pilsner varje da'.

Öl det slinker ner så lätt
lättare än fläskkotlett
å när en har slunkit ner
så måste man ha fler

Efter sex, sju flaskor till
blir det svårt att sitta still
å vid cirka trettitvå
blir det svårt att gå

Öl de e' ju faktiskt mat
öl på burk å öl på fat
Måste fyllas på i ett
för annars går det snett

Ingen har väl illa mått
utav öl som är så gott.
Den som ändå detta gjort
har druckit det för fort.

Så korka upp din öl å drick
så blir du en festlig prick
Korka upp å drick min vän
och rapa högljutt sen'.

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos