Melodi: En gäng jag seglar i hamn

 

Två glas ger fart på vår sång.
Tre glas i vikingastam
lätt trollar fram
all glädje och glam.
Nubben så pärlande klar
vi uti glaset nu har.
Därför go' vänner,
nubben med glans vi tar.

 

SKÅL! 

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos