Melodi: Fader Abraham

Fader Abraham
tio söner hade Abraham
och dom åt och drack
och dom drack och åt
och dom ropa si så här;
1. Höger arm!
2. Höger arm!, Vänster arm!
3. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot!
4. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot! Vänster fot!
5. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot! Vänster fot! Huvet!
6. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot! Vänster fot! Huvet! Rumpan!
7. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot! Vänster fot! Huvet! Rumpan! Tungan!
8. SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos