Melodi: Fader Abraham

Fader Abraham
tio söner hade Abraham
och dom åt och drack
och dom drack och åt
och dom ropa si så här;
1. Höger arm!
2. Höger arm!, Vänster arm!
3. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot!
4. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot! Vänster fot!
5. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot! Vänster fot! Huvet!
6. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot! Vänster fot! Huvet! Rumpan!
7. Höger arm!, Vänster arm! Höger fot! Vänster fot! Huvet! Rumpan! Tungan!
8. SKÅL!

 

 

Betyg: 4,25

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos