Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Här uppe i vårt karga land, fallera,
ej druvan rodnar uti solens brand, fallera.
Nej, uppe uti Norden
mognar druvan underjorden,
av dess ljuva safter njuta vi ibland, fallera.
Som en ljungeld genom strupen
störta vi den svenska supen
i en skål för vårt avlånga land, fallera.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos