Melodi: Imse, vimse spindel

Imse vimse spindel
av en liten hutt.
Pulsen börjar öka,
och hjärtat tar ett skutt.
Knäna dom skälver, näsan den blir blå.
Fast det är så äckligt,
så sväljer man ändå.

SKÅL!

 

 

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos