Ingen rädder för vargen

 

Ingen rädder för helan här,
helan här, helan här,
halvan ju också drickbar är,
fast ej gjord på bär.

Nu vi kommer till tersen god,
tersen god, tersen god,
kvarten ger oss mer levnadsmod,
sänk ner den med lod.

Om du darrar när kvinten tas,
kvinten tas, kvinten tas,
sluta då upp att fylla glas
innan det blir kras!

 

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos