Ingen rädder för vargen

 

Ingen rädder för helan här,
helan här, helan här,
halvan ju också drickbar är,
fast ej gjord på bär.

Nu vi kommer till tersen god,
tersen god, tersen god,
kvarten ger oss mer levnadsmod,
sänk ner den med lod.

Om du darrar när kvinten tas,
kvinten tas, kvinten tas,
sluta då upp att fylla glas
innan det blir kras!

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos