Melodi: Blinka lilla stjärna där

Länka lilla dator där,
hur jag undrar hur du är,
ständigt frestar du mitt mod ,
med en massa fel i kod.
Blinka lilla dator kär,
vad jag undrar hur du gör.

När den sköna sol blitt släckt,
strax du startas upp så käckt.
Börjar klar din stilla gång,
glimmar, glimmar natten lång.
Länka lilla dator kär,
jag undrar vad klockan är.

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos