Melodi: Lille katt

 

Lilla snaps, lilla snaps,
lilla goda snapsen,
vet du att, vet du att
- fy katten för rent vatten!

 

Lilla sup, lilla sup,
lilla fina supen,
vet du att, vet du att
- du gör mig så hjärtsnupen.

 

Lilla rus, lilla rus,
lilla sköna ruset,
vet du att, vet du att
- för mig så är du ljuset.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos