Melodi: I sommarens soliga dagar

 

Med sång bör man börja ett gille
och sjunga om sup och promille.
De orden har fällts av ett snille,
sätt igång, låt helan gå, hälla, hälla!
Du som är ung, var med och sjung
sitt inte tyst och trög och tung.
Man ska va gla, tralalala,
med sång och snaps så går det bra.
Så lyft nu på glaset, det fyllda,
låt helan gå, låt gå, hälla, hälla!

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos