Melodi: Nu tändas tusen juleljus

 

Nu höjas tusen fyllda glas
kring bordets glada rund
och tusen tusen skålar ock
vi tömma per sekund.
Och från butelj och fat ikväll
oss öl och brännvin bärs
tills hel- och halvan alla fått
och mången ock en ters.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos