Melodi: Om


Om du var ett glas, vore jag en snaps.
Om du var brännvinet, skulle jag va ruset.
Om du var blott glad,
skulle jag va' full och dum.


Om du var en sång, vore jag ett vrål.
Om du var lätt och fri, skulle jag bli galen.
Men jag skulle tack och lov inte minnas
vad jag gjort och sagt.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos