Melodi: Så skimrande var aldrig havet

 

Så skimrande var aldrig glaset
och spriten aldrig så berusande,
huden, lockarna och kroppen aldrig så sköna
och blickarna aldrig så ljuvt förföriska
som när vi satt här vi bordet
i solnedgången, aftonen den varma, blåa
då vara armar sakta höjde glasen
och vi dränkte alla våra sorger.
Vänner, låt oss dricka.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos