Melodi: Höga berg och djupa dalar

 

Stora glas och stora nubbar
det är något för svenska gubbar.
Hej hopp, vi säger inte stopp
vi ska nubba tills solen rinner opp.
Hej hopp, min gubbe
det är väl härligt med en nubbe.
Hej hopp, min gumma
nubbarna är inte dumma.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos