Melodi: Let it be

 

När jag sitter här med mina vänner
kommer kvällen smygande,
viskar ljuva minnen
ur mitt liv.

Och när vi lyfter glasen
ser jag hennes bild i skymningen,
viskar ljuva minnen
ur mitt liv.

Ur mitt liv, ur mitt liv,
ur mitt liv, ur mitt liv.
Viskar ljuva minnen
ur mitt liv.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos