Melodi: Waterloo

 

Värnamo, hur har jag hamnat i Värnamo?
Värnamo, här vaknar jag bakfull och utan skor.
Värnamo, av alla de orter på denna jord...
Värnamo, jag kan inte minnas vad jag har gjort.
Värnamo, måste jag nu bo i Värnamo?

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos