Melodi: Jag vill vara din Margareta
Text: Macke på G

Vill du vara min Señorita
Bara vara min Margarita
Stå där på en fot, o gärna ta emot mina 
våta läppar 
Tänderna vill gärna dig bita
Jag känner mig så glad, Margarita
Promillerna i mig, har jag dom från dig eller ej?

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos