Melodi: Joakim uti Babylon

Den sköna grevinnan uti Babylon,
hon hade en vårta på magen
och en i håret
och en i snåret
och en emellan behagen.

Adam och Eva uti Paradis
hade det skönt på alla de vis.
Bäst som de gick där på ängen och lulla,
så hoppa de uppi sängen och sjöng:
Helan går
sjung hoppfadderallanallanlej....

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos