Melodi: Glada änkan

(där det står streck skall sjungas antingen ja ja aj eller nej nej nej)

Alla:    Kan vi äta utav maten?----
    Kan vi tömma alla faten?---
    Och när uti kroppen
    botten visar sig
    skall vi då se sura miner?---

Herrarna    Skall vi våra damer roa?---
    Så att de blir riktigt goa?---
    Oh vad de är goa som de spacklat sig
    Kan vi motstå deras blickar?---

Damerna    Blir av mån vi kvinnor trötta?---
    Blir vi ofta på dem stötta?---
    Får vi som vi vilja
    klagar vi väl ej.
    Säg, är män som de skall vara?---

Herrarna    Är vi manfolk egenkära?---
    Vill för mycket vi begära?---
    Jämt får hon oss sakna
    Hänsyn tar vi ej
    Har vi orsak till att klaga?---

Alla    Är det fel att va tillsammans?---                 forts.
    Blir det endast fröjd och gamman?---
    Jämt i vårat sällskap
    blir man go och gla
    Blir man det i afton även?---

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 Snapsvisevideos