Melodi: Du ska få min gamla cykel

Var välkommen ung och gammal vän och gäst
stig nu upp och släng din sista högfärdsrest.
”Hej på dig” är hälsningsordet,
glatt humör vid middagsbordet,
hjälper till att göra aftonen till fest.

Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej,
Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej.
Vi ska sjunga låt det runga.
Vi ska trivas gamla, unga
När vi samlats här till denna fest...

Vi ett riktigt trevligt gäng har fått ihop
och så hungriga vi äro allihop.
Och vi dricker och vi äter
vi en stilla flirt inleder
och emellanåt vi gnolar allihop,

Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej,
Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej.
Vi ska sjunga låt det runga.
Vi ska trivas gamla, unga
När vi samlats här till denna fest...

Säg, vad vore festen utan lite stim?
Lite dricka till så blir vi bra i trim.
Vad gör det om remmen spänner
och om snörlivet det klämmer
ät och drick tills magen den blir riktigt stim.

Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej,
Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej.
Vi ska sjunga låt det runga.
Vi ska trivas gamla, unga
När vi samlats här till denna fest...

Därför skall vi nu i detta glada lag,
göra hela denna kväll till en dag.
Som vi skola alla minnas
inga sura miner finnas
och så klämma vi ånyo i ett slag.

Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej,
Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej.
Vi ska sjunga låt det runga.
Vi ska trivas gamla, unga
När vi samlats här till denna fest...

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos