Melodi: Bättre och bättre dag för dag

Yngre och yngre dag för dag
känner man sig i vänners lag
och när man ses uppå kalasen
med en sång på tungan höjer man glasen
Här, där, druvans saft vi får
Åh vad då vi mår
Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah
man blir yngre för varje tår man får

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos