Nya fylle- och snapsvisor

 2008-10-14

12 st nya fyllevisor

20 st nya snapsvisor

 

 

 

 

 

Betyg: 5

 Snapsvisevideos