Melodi: Lasse går i ringen

1 Lasse går i ringen och så promenerar vi.
  Lasse går i ringen och så promenerar vi.
2 Räck höger hand din maka
3 och vänster hand din granne
4 och armen åt den tredje och så promenerar vi.
  Så promenerar vi, ha ha, så promenerar vi, ha ha.
  Lasse går i ringen och så promenerar vi.


  Ställ er parvis efter varandra i en öppen ring, arm i arm med pojkarna
  på vänster sida om flickorna.

1 Promenera runt i ringen arm i arm.
2 Pojken räcker höger hand till sin flicka och går runt henne medsols.
3 Han räcker vänster hand till flickan som han möter (bakomvarande
  flicka )och går runt henne.
4 Han bjuder nästa flicka armen och så fortsätter det nya paret att
  promenera i dansriktningen.

  Svårare variant:
  När ni har lärt er dansen, ställ en "Lasse" inne i ringen som försöker
  stjäla åt sig en flicka när "och armen åt den tredje" sjungs.
  Den som blir över blir då ny "Lasse".

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos