Melodi: Lunka på

1 Lunka på, lunka på!
  vi har långan väg att gå.
  Lunka på, lunka på!
  Vi har långan väg att gå.

2 Hopp mor Annika, hopp mor Annika!
  Hopp, min lilla Annika!
3 Hopp mor Annika, hopp mor Annika!
  Hopp, min lilla Annika!


  Ställ er parvis i en ring och håll varandra i händerna.

1 Börja gå framåt parvis och sväng armarna fram och tillbaka i takt.
  Då "att gå" sjungs andra gången stannar paren vända mot varandra
  med händerna i sidan.
2 Klappa i händerna på "Hopp" och ta sedan armkrok med varandra
  och dansa runt medsols.
3 Gör samma sak som 2 men dansa runt motsols.

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos