Melodi: Morsgrisar är vi allihopa

1 Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa.
  Morsgrisar är vi allihopa, allihopa,
2 jag me'.
3 Jag me',
  och du me',
  ja me '
  och du me'!


  Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna.

1 Dansa runt med springsteg.
2 Peka på dig själv.
3 Peka växelvis på dig själv och någon annan.
  Leken kan fortsätta med farsgrisar, lortgrisar, spargrisar,
  kelgrisar, polkagrisar osv.

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos