Melodi: Prästens lilla kråka

1 Prästens lilla kråka
  skulle ut och åka,
  ingen hade hon som körde.
2 Prästens lilla kråka
  skulle ut och åka,
  ingen hade hon som körde.
3 Än slank hon hit
4 och än slank hon dit
5 och än slank hon ner i diket.
6 Än slank hon hit
  och än slank hon dit
  och än slank hon ner i diket.


  Ställ er i en ring och håll varandra i händerna.

1 Dansa runt medsols med springsteg.
2 Byt håll och dansa motsols.
3 "Ramla" några steg framåt.
4 "Ramla" några steg bakåt.
5 Hoppa högt och sitt/ramla sen framåt och ner på golvet.
6 Som ovan fast börja med att "ramla" bakåt.

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos