O, sällhet stor som Herren ger
ren här på denna jord.
I nåd Han städs till barnen ser
dem föder vid sitt bord.
Hans nåd är ny var dag och stund
och evigt fast står Hans förbund.

Halleluja, Halleluja,
Halleluja, vår Gud.

Det är så gott att älska Gud
som först han älskat oss.
Så gott att vara Kristi brud
och slippa att förgås.
All världens fröjd en ände tar
Guds källa flödar städse klar.

Halleluja, Halleluja,
Halleluja, vår Gud.

Väl blir det mörker mången gång
ej solen skiner jämt.
Väl får vi känna tidens tvång
vi veta dock bestämt.
Det blir ej mörkt i himmelen
och resan vad betyder den.

Halleluja, Halleluja,
Halleluja, vår Gud.

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos