Text: Lennart Hellsing

En liten båt blir ofta våt
om magen när det stänker.
En liten båt blir ofta våt
om magen när det stänker.
Jag undrar vad den tänker.

Den tänker att i böljan blå,
där simmar små, små fiskar.
Den tänker att i böljan blå,
där simmar små, små fiskar.
Jag undrar vad de viskar.
 
De viskar att det finns en skatt
långt ned på havets botten.
De viskar att det finns en skatt
långt ned på havets botten.
Jag undrar vem som fått den.
 
Jo, det var jag när jag fick dig
för du var den där skatten!
Jo, det var jag när jag fick dig
för du var den där skatten.

 

 

Betyg: 4

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos