Melodi: Hjulen på bussen


Hjulen på bussen,
de går runt, runt, runt,
runt, runt, runt,
runt, runt, runt.
Hjulen på bussen…
runt i hela staden.

Dörrarna på bussen
de går ut och in,
ut och in,
ut och in.
Dörrarna på bussen…
runt i hela staden.

Fönstren på bussen
de går upp och ner,
upp och ner,
upp och ner.
Fönstren på bussen…
runt i hela staden.

Barnen på bussen
säger bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
Barnen på bussen…
runt i hela staden.

Papporna på bussen
säger schhh, schhh, schhh,
schhh, schhh, schhh,
schhh, schhh, schhh,
Papporna på bussen…
runt i hela staden.

 

 

Betyg: 1,25

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos