Melodi: Min lilla kråksång

När älgarna klappar takten
till min lilla kråksång,
när älgarna klappar takten
blir den alldeles för lå-å-ång.

Och när myggorna klappar takten
till min lilla kråksång,
när myggorna klappar takten
blir den alldeles för kort.

Men när kråkorna klappar takten,
till min lilla kråksång,
när kråkorna klappar takten,
så blir den lagom lång.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos