Melodi: En visa vill jag sjunga.

En visa vill jag sjunga,
den handlar om ett lyckligt par.
Som nyss har vatt hos prästen,
som sammanvigt dem har.
Ja gift - Ja gift - Ja gifta är de riktigt nu
och <brudgummens namn> är en äkta man
och <brudens namn> är hans fru.
Dig <brudgummens namn> vill vi varna
att inte under toffeln gå
och först måste du ordna att egen nyckel få.
O ta , O ta , O tala om för "brudens namn".
Att brödkaveln den ska hon ha
när hon ska baka bröd.
Nu "brudens namn" vi råder
hur din <brudgummens namn> fostra bör.
Först lär du honom lyda så villigt allt han gör.
Var en , var en , varenda morgon ska han opp
Bju dig på kaffe o på dopp, så gör en äkta man.
Vi nu till sista versen i denna visa kommit har.
Och önskar eder lycka i alla era dar.
Vad än , vad än , vad än som hända ska med er
Ni alltid måtte tänka så vårt hem är bäst ändå.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 13
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos