Melodi: En visa vill jag sjunga.

En visa vill jag sjunga,
den handlar om ett lyckligt par.
Som nyss har vatt hos prästen,
som sammanvigt dem har.
Ja gift - Ja gift - Ja gifta är de riktigt nu
och <brudgummens namn> är en äkta man
och <brudens namn> är hans fru.
Dig <brudgummens namn> vill vi varna
att inte under toffeln gå
och först måste du ordna att egen nyckel få.
O ta , O ta , O tala om för "brudens namn".
Att brödkaveln den ska hon ha
när hon ska baka bröd.
Nu "brudens namn" vi råder
hur din <brudgummens namn> fostra bör.
Först lär du honom lyda så villigt allt han gör.
Var en , var en , varenda morgon ska han opp
Bju dig på kaffe o på dopp, så gör en äkta man.
Vi nu till sista versen i denna visa kommit har.
Och önskar eder lycka i alla era dar.
Vad än , vad än , vad än som hända ska med er
Ni alltid måtte tänka så vårt hem är bäst ändå.

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 7
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos