Melodi: Med en enkel tulipan

 

Vi-nu-på Eder bröllopsdag
här alla sjunga idag :
Vi har den äran,
Vi har den äran att gratulera !
När-Ni varandra nu fått
den högsta lyckan Ni nått,
och vi är säkra att just nu
önskar Ni inte mera.
Och måtte kärlekens låga brinna
jämt lika klar som den gör idag
båd' uti vardagens gråa timma
såväl som jämt uti helgdagslag.
Och nu vi alla klämmer i
här på en känd melodi:
VI HAR DEN ÄRAN, VI HAR DEN ÄRAN
ATT GRATULERA!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!



Snapsvisevideos