God morgon mitt herrskap! Här kommer Lussebrud;
hon kommer till Er med stor ära.
Lucian sig påminner att få roa Er en stund,
om hon Er vid hälsan finner i denna morgonstund.
Stånder upp nu, mitt herrskap, och ät och må väl!
Det fröjdar Lucian av hjärtat!
Hon önskar Eder alla en fröjdefull jul.
Från olyckor alle bevare Eder Gud!
Goder afton, goder afton
Båd herre och fru.
Vi önskar eder alla En fröjdefull jul

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos