Höga berg och djupa dalar,
här är vännen som mig behagar.

Refr:
Hej hopp, min lilla sockertopp,
vi ska dansa tills solen rinner opp.
||: Hej hopp, min sköna,
nu har vi dansat i det gröna. :||

Det är skam att stå mitt i ringen,
vilja dansa men få sig ingen.

Refr.
Hej hopp, min lilla sockertopp,
vi ska dansa tills solen rinner opp.
||: Hej hopp, min sköna,
nu har vi dansat i det gröna. :||

Nu har vi dansat över berg och backar,
slitit ut både skor och klackar.

Refr.
Hej hopp, min lilla sockertopp,
vi ska dansa tills solen rinner opp.
||: Hej hopp, min sköna,
nu har vi dansat i det gröna. :||

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos