Servetter med snapsvisor

Melodi: Vintern rasat


Fordom sköt man blott med några pjäser,
nu vi skjuter minst med kompani.
Eldkommando uti SKERen jäser,
vi skall skjuta både hit och dit.
Men på bataljonen finns det grabbar,
som står pall på många skilda sätt.
Vi nu S:t Barbara åkallar,
Sådant stålregn har ni aldrig sett!Nyckelord

 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos