Musik: E Hovland
Text: Britt G Hallqvist

Gud har omsorg om vårt släkte
han har sett vår ensamhet
Han har skapat man och kvinna
han har styrt i hemlighet
deras vägar till ett möte
där de livets källa fann
Kärlek ger han oss att räcka
som en blomma åt varann

Gud är gränslös i sin kärlek
i sin skaparfantasi
Fågelns dun och solens kärna
är hans verk och så är vi
När det mörknar över jorden
när det skymmer i hans hus
skaparkraft vill Herren ge oss
med och lust att tända ljus

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos