Musik: Strassburg
Text: J L Runeberg


Gud, se i nåd till dessa två
som vi här se inför dig stå
med löfte att i liv och död
gemensamt dela lust och nöd

De slutit nu i denna stund
ett heligt kärlekens förbund
I nåd, o Herre, hos dem bliv
och din välsignelse dem giv

Här levs ej blott i rosengård,
och mången prövning kan bli hård,
behåll dem då, o Herre god,
i kärlek som ger tröst och mod.

Din Ande må ledsaga dem
och bli en gäst i deras hem,
att stilla fröjd och ljuvlig ro
med honom där får bli och bo.

O Gud, vi böjer oss för dig,
som är vår Gud evinnerlig,
vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd.
Välsigna oss och giv oss nåd.

 

 

Betyg: 4,25

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos