Musik: Strassburg
Text: J L Runeberg


Gud, se i nåd till dessa två
som vi här se inför dig stå
med löfte att i liv och död
gemensamt dela lust och nöd

De slutit nu i denna stund
ett heligt kärlekens förbund
I nåd, o Herre, hos dem bliv
och din välsignelse dem giv

Här levs ej blott i rosengård,
och mången prövning kan bli hård,
behåll dem då, o Herre god,
i kärlek som ger tröst och mod.

Din Ande må ledsaga dem
och bli en gäst i deras hem,
att stilla fröjd och ljuvlig ro
med honom där får bli och bo.

O Gud, vi böjer oss för dig,
som är vår Gud evinnerlig,
vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd.
Välsigna oss och giv oss nåd.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos