Musik: G Aulén
Text: K-G Hildebrand

Som klaraste vattuflöden
ur öknarnas hårda sten
som örter och gräs ur mullen
och blom ur den kala gren
så brast ur en kvinnas sköte
Guds väsens återsken

O Kristus, du föddes av kvinna
välsigna kvinna och man
och lär oss att alltid tjäna
och troget älska varann
Och ge åt vår kärleks låga
den eld som är hel och sann

Ja, led oss i storm och fara
med ljus av din sannings ljus
Låt arbetsdagarna fyllas
av levande sångers brus
Och gör våra ringa kroppar
o Gud till ditt tempelhus

När öden och tiden väller
som strömmande vattendrag
du binder släkte till släkte
så stilla som dag till dag
Ack, låt oss få ge och skapa
o Gud efter ditt behag

Som lågan slår upp ur veden
som vetekornet får gro
Så låt oss ur vår kärlek stiga
ur ärlig och kristen tro
och låt oss i dina gårdar
en gång tillsammans bo

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos