Musik: K-O Robertsson
Text: J A Hellström


Som mannen och kvinnan
i glädje tillsammans
när tillvaron föddes en gång
I står här idag
inför skapelsens Herre
i bön och sång

Vi ber att du tar i
din tjänst vår gemenskap,
vår kraft- utan tanke på lön
och låter vårt liv
bli en gudtjänst på jorden
en tjänst i bön

Vårt hem, vad vi äger
vår glädje och trygghet
vi fått att förvalta för dem
som lever i ensamhet
oro och ångest
och utan hem

Vårt liv har vi fått
för att leva tillsammans
att spegla ditt himmelska ljus
att växa i kärlek
att öppna för andra
vår dörr, vårt hus

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos