Musik: K-O Robertsson
Text: J A Hellström


Som mannen och kvinnan
i glädje tillsammans
när tillvaron föddes en gång
I står här idag
inför skapelsens Herre
i bön och sång

Vi ber att du tar i
din tjänst vår gemenskap,
vår kraft- utan tanke på lön
och låter vårt liv
bli en gudtjänst på jorden
en tjänst i bön

Vårt hem, vad vi äger
vår glädje och trygghet
vi fått att förvalta för dem
som lever i ensamhet
oro och ångest
och utan hem

Vårt liv har vi fått
för att leva tillsammans
att spegla ditt himmelska ljus
att växa i kärlek
att öppna för andra
vår dörr, vårt hus

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos