Melodi: Herrarna i hagen

Idag har jag druckit vin hela dagen!
Aj, aj, vin hela dagen, ja-vin hela dagen.

Imorr’n får jag säkert huvudvärk i magen.
Aj, aj, huvudvärk i magen, ja-huvudvärk i magen.

Ikväll är jag glad som en kalv ut på ängen!
Aj, aj, en kalv ut på ängen, ja-en kalv ut på ängen.

Imorr’n får jag svårt att komma ur sängen.
Aj, aj, komma ur sängen, ja-komma ur sängen.

Men nu skall jag ta mig en ny liten pärla!
Aj, aj, en ny liten pärla, ja-en ny liten pärla.

Det lättar humöret, man blir fri som en ärla.
Aj, aj, fri som en ärla, ja-fri som en ärla!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos