Ordstäv är utryck som framförts genom muntlig tradition, ofta drastiskt formulerat och med en vass och satirisk ton. 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos